ශුද්ධ කේබල් ග්‍රහණයන්

කෙටි විස්තරය:

ශුද්ධ කේබල් ග්‍රහණයන්

  යොමුව:

  ශුද්ධ කේබල් ග්‍රහණයන්


  ඒවා 2mm හෝ 3mm නෙට් කේබල් සමඟ භාවිතා කරයි


  NF3001 වයර් ලණු ග්‍රහණය 3mm SS


  NF3002 වයර් ලණු ග්‍රිප් ගැල්, 3 මි.මී.නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

ශුද්ධ කේබල් ග්‍රහණයන්


ඒවා 2mm හෝ 3mm නෙට් කේබල් සමඟ භාවිතා කරයි


NF3001 වයර් ලණු ග්‍රහණය 3mm SS


NF3002 වයර් ලණු ග්‍රිප් ගැල්, 3 මි.මී.

Net Cable Grips.jpg • පෙර:
 • ඊලඟ:

 • ආශ්රිත නිෂ්පාදන